Hoàn & Hủy dịch vụ

Làm sao để tôi biết mình được hoàn tiền không?

Xin kiểm tra thông tin chính sách hủy của hoạt động bạn chọn để xem bạn có đủ điều kiện để huỷ hay không. Trong số rất ít trường hợp hoạt động bạn đã đặt bị hủy, bạn có thể lựa chọn đặt vào một ngày khác hoặc yêu cầu hoàn tiền đầy đủ

Với các yêu cầu thay đổi hoặc hủy khác, xin liên hệ với nhóm hỗ trợ qua email info@vethamquan.com.vn và gửi yêu cầu “Hủy đơn hàng”.

Tôi vẫn chưa nhận được tiền hoàn, vì sao vậy?

Nếu bạn thanh toán qua PayPal, tiền hoàn sẽ được chuyển tức thời sau khi chúng tôi gửi đi. Nếu bạn thanh toán qua thẻ tín dụng, thời gian sẽ mất từ 5-7 ngày làm việc, hoặc lên đến 30 ngày với một số ngân hàng nhất định để bạn nhận được tiền hoàn vào tài khoản.

Nếu quá các ngày này và bạn vẫn chưa nhận được hoàn tiền, xin liên hệ với chúng tôi qua email info@vethamquan.com.vn và gửi yêu cầu “Báo cáo vấn đề về đơn hàng”.

Làm sao để tôi thay đổi thông tin đơn hàng sau khi đã đặt?

Xin liên hệ với chúng tôi qua email info@vethamquan.com.vn, gửi yêu cầu “Điều chỉnh đơn hàng” và chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ bạn.

Làm sao để tôi yêu cầu hoàn tiền?

Trước tiên, vui lòng kiểm tra chính sách hủy của hoạt động bạn chọn để xem bạn có đủ điều kiện được hoàn tiền hay không. Xin liên hệ với chúng tôi qua “Trung tâm hỗ trợ“, gửi yêu cầu “Hủy đơn hàng” và chúng tôi sẽ chúng tiến hành xử lý.