Chính sách hoàn hủy

Trường hợp bị hủy bỏ do nhà cung cấp

Nếu nhà cung cấp của VTQ không thực hiện được booking, VTQ sẽ báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền khách hàng đã đóng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 10 ngày làm việc kể từ lúc việc thông báo hủy dịch vụ.

Trường hợp bị hủy bỏ do khách hàng

Nếu khách hàng có nhu cầu huỷ dịch vụ, vui lòng xem phần “Chính sách huỷ & hoàn tiền” trên từng trang dịch vụ. Mỗi dịch vụ có thể có những chính sách khác nhau và đều được ghi rõ tại trang chi tiết trước khi khách hàng lựa chọn thanh toán. VTQ không có nghĩa vụ hoàn trả bất cứ chi phí nào không được nhắc đến trong phần “Chính sách huỷ & hoàn tiền”.

Phiếu đặt dịch vụ
There are no products in the cart!
Xem các dịch vụ khác
0
Lên đầu trang